จำนวนนักเรียน สพม.31
ข้อมูล วันที่ 07-04-2020  เวลา 10:04:53
No. รหัสโรงเรียน โรงเรียน เต็ม มา ขาด มาร้อยละ จำนวนห้องเรียน บันทึกเวลา
1.
 ราชสีมาวิทยาลัย 4,204        111    
2.
 สุรนารีวิทยา 4,480        109    
3.
 บุญวัฒนา 4,164        101    
4.
 มหิศราธิบดี 873        30    
5.
 โคราชพิทยาคม 338        19    
6.
 สุรธรรมพิทักษ์ 2,809        74    
7.
 สุรนารีวิทยา 2 1,042        33    
8.
 พุดซาพิทยาคม 165        13    
9.
 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 2,519        70    
10.
 บุญวัฒนา 2 750        30    
11.
 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2,011        54    
12.
 โนนสูงศรีธานี 2,915        75    
13.
 ศรีสุขวิทยา 359        18    
14.
 ธารปราสาทเพชรวิทยา 432        18    
15.
 จักราชวิทยา 2,185        64    
16.
 โชคชัยสามัคคี 3,157        84    
17.
 เมืองพลับพลาพิทยาคม 440        17    
18.
 ห้วยแถลงพิทยาคม 1,839        53    
19.
 หนองบุญมากประสงค์วิทยา 577        19    
20.
 ท่าช้างราษฏร์บำรุง 740        22    
21.
 จระเข้หินสังฆกิจวิทยา 289        11    
22.
 โนนสมบูรณ์วิทยา 943        30    
23.
 เสิงสาง 1,710        51    
24.
 ปักธงชัยประชานิรมิต 2,673        71    
25.
 สมเด็จพระธีรญาณมุนี 310        12    
26.
 หนองน้ำใสพิทยาคม 606        21    
27.
 ปากช่อง 3,097        81    
28.
 มัธยมวชิราลงกรณวราราม 818        26    
29.
 มัธยมด่านขุนทด 1,782        63    
30.
 หนองกราดวัฒนา 255        12    
31.
 หนองบัวละครวิทยา 111        6    
32.
 ขามสะแกแสง 1,510        45    
33.
 ขามทะเลสอวิทยา 1,045        35    
34.
 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 230        9    
35.
 เมืองคง 2,153        65    
36.
 เทพาลัย 247        12    
37.
 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 769        23    
38.
 เกล็ดลิ้นวิทยา 704        21    
39.
 บึงพะไล 410        18    
40.
 แก้งสนามนางพิทยาคม 74        7    
41.
 สีดาวิทยา 987        33    
42.
 หันห้วยทรายพิทยาคม 212        6    
43.
 พิมายวิทยา 3,355        83    
44.
 พิมายดำรงวิทยาคม 479        18    
45.
 นิคมพิมายศึกษา 629        21    
46.
 ชุมพวงศึกษา 1,439        43    
47.
 ภู่วิทยา 704        22    
48.
 มิตรภาพวิทยา 120        9    
49.
 กระเบื้องนอกพิทยาคม 167        7    
50.
 ลำทะเมนไชยพิทยาคม 531        18    
รวมทั้งสิ้น 64,358   0   64,358   0.00   1,893   10:04:53
Counter 02453