จำนวนนักเรียน สพม.31
ข้อมูล วันที่ 27-11-2020  เวลา 06:30:01
No. รหัสโรงเรียน โรงเรียน เต็ม มา ขาด มาร้อยละ จำนวนห้องเรียน บันทึกเวลา
1.
 ราชสีมาวิทยาลัย 0        0    
2.
 สุรนารีวิทยา 0        0    
3.
 บุญวัฒนา 0        0    
4.
 มหิศราธิบดี 0        0    
5.
 โคราชพิทยาคม 272        18    
6.
 สุรธรรมพิทักษ์ 0        0    
7.
 สุรนารีวิทยา 2 0        0    
8.
 พุดซาพิทยาคม 0        0    
9.
 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 0        0    
10.
 บุญวัฒนา 2 0        0    
11.
 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 0        0    
12.
 โนนสูงศรีธานี 0        0    
13.
 ศรีสุขวิทยา 0        0    
14.
 ธารปราสาทเพชรวิทยา 0        0    
15.
 จักราชวิทยา 2,304        65    
16.
 โชคชัยสามัคคี 0        0    
17.
 เมืองพลับพลาพิทยาคม 0        0    
18.
 ห้วยแถลงพิทยาคม 0        0    
19.
 หนองบุญมากประสงค์วิทยา 0        0    
20.
 ท่าช้างราษฏร์บำรุง 0        0    
21.
 จระเข้หินสังฆกิจวิทยา 0        0    
22.
 โนนสมบูรณ์วิทยา 0        0    
23.
 เสิงสาง 0        0    
24.
 ปักธงชัยประชานิรมิต 0        0    
25.
 สมเด็จพระธีรญาณมุนี 0        0    
26.
 หนองน้ำใสพิทยาคม 0        0    
27.
 ปากช่อง 0        0    
28.
 มัธยมวชิราลงกรณวราราม 0        0    
29.
 มัธยมด่านขุนทด 0        0    
30.
 หนองกราดวัฒนา 230        12    
31.
 หนองบัวละครวิทยา 0        0    
32.
 ขามสะแกแสง 0        0    
33.
 ขามทะเลสอวิทยา 0        0    
34.
 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 0        0    
35.
 เมืองคง 0        0    
36.
 เทพาลัย 0        0    
37.
 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 0        0    
38.
 เกล็ดลิ้นวิทยา 0        0    
39.
 บึงพะไล 0        0    
40.
 แก้งสนามนางพิทยาคม 0        0    
41.
 สีดาวิทยา 964        33    
42.
 หันห้วยทรายพิทยาคม 0        0    
43.
 พิมายวิทยา 0        0    
44.
 พิมายดำรงวิทยาคม 0        0    
45.
 นิคมพิมายศึกษา 0        0    
46.
 ชุมพวงศึกษา 0        0    
47.
 ภู่วิทยา 0        0    
48.
 มิตรภาพวิทยา 0        0    
49.
 กระเบื้องนอกพิทยาคม 0        0    
50.
 ลำทะเมนไชยพิทยาคม 466        16    
รวมทั้งสิ้น 4,236   0   4,236   0.00   144   06:30:01
Counter 04497